Thursday, April 21, 2011

ini sifat sayang Allah

"barangsiapa datang dengan (membawa) kebaikan, maka dia akan mendapat (pahala) yang lebih baik daripada kebaikannya itu, dan barang siapa yang datang dengan (membawa) kejahatan, maka orang orang yang telah mengerjakan kejahatan itu hanya di beri balasan (seimbang) dengan apa yang dahulu mereka kerjakan."

al qasas: 84

No comments:

Post a Comment